Recovery Net

RECOVERY NET pomáhá lidem s psychotickým onemocněním ke zlepšení kvality jejich života.

RECOVERY NET NABÍZÍ PODPORU
V TĚCHTO OBLASTECH:

 


AMBULANTNÍ
SLUŽBY

PO-BYTOVÁ KOMUNITA
SOTERIA HOUSE

REHABILITAČNÍ
PROGRAMY

O Recovery Net

Recovery net pomáhá lidem ve věku od cca čtrnácti let, kteří onemocněli psychózou schizofrenního okruhu, schizoafektivní či bipolární poruchou. Tuto pomoc poskytujeme ve všech základních životních tématech, tzn. ve zdravotnictví, sociální a pracovní oblasti. Ve zdravotnické oblasti se jedná o individuální, skupinovou či párovou psychoterapii na straně jedné a podávání psychofarmak v indikovaných oblastech na straně druhé.

Co se týká sociální rehabilitace, nabízíme pomoc našim klientopacientům v jejich rodinném prostředí, a to díky našemu výjezdovému terénnímu týmu. Sociální pracovník a psychiatrická zdravotní sestra poskytují také patřičnou edukaci jak jedincům, tak rodinným příslušníkům.

Dále organizujeme výlety klientopacientů k moři či v tuzemsku a oddychově vzdělávací program pro rodinných příslušníků schizofrenních pacientů. Realizujeme taky pracovně rehabilitační program, ve kterém poskytujeme chráněná pracovní místa v rámci naší sociální firmy, především v gastronomii, jako např. provoz kavárny v Galerii Crazy Blanka nebo v zemědělství a prodej plodin na farmářských trzích. Během celého terapeutického procesu se snažíme pomoct pacientům v hledání práce, i mimo naší sociální firmu, a ve snaze v ní vydržet. Všechny tyto aktivity jsou taky součástí naší terapeutické komunity

Sídlíme v Ředhošti, v prostředí malebné polabské nížiny. Navíc se nacházíme pět kilometrů od přívětivých bahenních Lázní Mšené. Od Prahy jsme vzdáleni jenom 55 km s přístupností autem či autobusem.

Zakladateli Recovery net s.r.o. jsou Bc. Jiří Tošil, podnikatel a MUDr. Martin Jarolímek, psychiatr se specializací na psychotické poruchy.

Aktuality

09. 07. 2024

Cesta na Djerbu za účelem připravované výpravy 15 psychiatrických pacientů

 
30. 06. 2024

Představení terapeutické komunity RecoveryNet na XV. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 
04. 03. 2024

ODDYCHOVĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY (OVPR)

Máme za sebou první běh našeho smělého projektu tzv. OVPR.

Dle hodnocení zúčastněných osob na straně jedné a lektorů na straně druhé se to velmi povedlo.

Další běh plánujeme na poslední prodloužený víkend v listopadu.

 

 

Naše služby

Ambulantní s rozšířenou působností:

 

Zdravotní pomoc

Psychiatrická pomoc

Vedle klasického diagnostického vyšetření poskytujeme v případě potřeby léčbu psychofarmaky. Považujeme za nutné vnímat osobnost klientopacienta s jeho problémy v celým jeho životním kontextu (rodinné zázemí, škola, zájmy, přátelé atd.).

Jedná se o psychiatrické vedení MUDr. M. Jarolímkem. Praxi vykonává ve dvou ambulancích, středa a čtvrtek v Ředhošti a pátek na Klinice Tornero v Ústí nad Labem. Přijímá pacienty od 12 let.

Psychoterapeutická pomoc

Naší předností je možnost jezdit za klientopacientami mimo našeho zařízení do terénu. Taková setkání probíhají buď v místě bydliště či mimo, například v kavárně či v parku. 

Za sociální terénní službu je odpovědný sociální pracovník Michal Bárta. Který nasbíral své bohaté profesní zkušenosti jak v DPS Onřejov, tak na Klinice Eset.

Nezbytnou složkou našeho multidisciplinárního týmu je taky peer – s tzv. zkušeností, tj. prošel na vlastní kůži psychotickým procesem, svou zkušenost dobře vnitřně zpracoval, a tak může pomáhat lidem, které to teprve čeká.

Sociální pomoc

Téměř každé setkání s našimi klienty má v sobě určitý psychoterapeutický ráz. Když se jedná o cílenou psychoterapii, využíváme metody dle našeho psychoterapeutického vzdělání. Mezi ně patří dynamická psychoterapie, psychoanalýza, kognitivně-behaviorálna terapie, hypnoterapie, narativní psychoterapie a rodinná a párová terapie.

Hrazení služeb

Všechny naše služby jsou hrazeny, až na výjimky, ze zdravotního pojištění. Mezi tyto výjimky patří například cizinci bez zdravotního pojištění, jasný požadavek ze strany klientopacienta na anonymitu, či příspěvky na vzdělávací programy a zahraniční pobyty. V takovýchto případech se úhrada bude držet platného Seznamu zdravotnických výkonů, uveřejněného ve věstníku MZ. 

Soteria House

Soteria House
 

Terapeutická po-bytová komunita Soteria House

 

Jedinečným projektem v rámci sociální pomoci naším pacientům je Soteria house. Toto jméno pochází z řecké mytologie a znamená ochranu a bezpečí. Pojem soterie byl poprvé použit v 70. letech minulého století v Kalifornii. Vznikl tam jedinečný a nový terapeutický model k dosahování úzdravy u prepsychotických či psychotických pacientů. Posléze se tento nový trend co by alternativa ke klasickému psychiatrickému přístupu rozšířil i dál do Evropy. 

Základním pomáhajícím faktorem je terapeutická po-bytová komunita. Klienti se tam setkávají s atmosférou vstřícnosti a tolerance k individuálním odlišnostem. V takovémto prostředí je možno zvládnout i případnou psychotickou krizi. Soterie tak představuje smysluplnou alternativu vůči klasické psychiatrické hospitalizaci. Neklade se přílišný důraz na jednoznačné hierarchické rozlišení mezi klienty současnými, členy terapeutického týmu, či klienty ve stádiu uzdravování (recovery). Nadměrné užívání psychofarmak je nahrazeno akceptací a tolerancí.


Náš projekt Soteria house je naprosto ojedinělý v ČR a poskytuje možnost pomoci cca 8 klientům ubytovaných ve 2 bytech. Pobyt v komunitě pomáhá psychotickým pacientům, a to jak v dlouhodobějším režimu, tak i krátkodoběji v rámci takzvaných odlehčovacích pobytů na několik dní či týdnů. Nejedná se však o pouhé setrvávání na posteli, ale klienti jsou vedeni k rozvíjení vlastních zájmů (sport, deskové hry, výlety do okolí) a k aktivním pracovním činnostem dle svých možností. Jedná se o zajišťování provozu art galerie Crazy Blanka včetně kavárny, kterou provozujeme. Tato galerie vystavuje práce psychiatrických pacientů ve stylu art brut a taky pořádá jejich aukční prodej jedenkrát za čtvrt roku.

V rámci sociální firmy nabízíme taky možnost dobrovolné či placené práce v gastronomii nebo na farmě.

Plány do budoucna

V dlouhodobější perspektivě počítáme s vytvořením dalších patnácti lůžek pro lidi, kteří jsou ohroženi vznikem psychózy. Dále také pro spíše mladší populaci, která se potýká s poruchami příjmu potravy, s obsesemi, se sebepoškozováním či experimentováním s návykovými látkami. Stejně tak s nejčastějšími obtížemi, tj. s úzkostmi a depresemi. Jak po-bytová komunita, tak budoucí lůžkové oddělení budou provozovány po vzoru Soteria Berne atd.

Archa bláznů

 

Schizofrenie je závažné, někdy celoživotní onemocnění, které zpravidla propuká v pozdní adolescenci a výrazně tak zasahuje do života pacientů a to i v možnostech, jak trávit volný čas. Málokdo z nich si kvůli zdravotním důvodům může dovolit jakýkoliv způsob cestování. Samozřejmě další důvod je finanční, protože většina z nich pobírá nízký invalidní důchod.

Cílem projektu, jak jim pomoci je vytvoření specifické cestovní agentury, která by byla náborovou kanceláří, která by evidovala zájemce z řad psychiatrických pacientů o turistické zájezdy, jak po naší republice (Přechod hor, sjíždění řeky atd.) tak i v zahraničí (Pobyt na Djerbě v Tunisu).

Formou cílené inzerce a následnou administrativní činností by pracovníci této agentury evidovali klienty budoucích zájezdů a nabízeli je smluvní oficiální turistické kanceláři, která by patřičné zájezdy prakticky zajišťovala, co se týče ubytování, letenek atd. Naše cestovní agentura pod názvem Archa bláznů by byla zodpovědná za výběr vhodných klientů a zdravotnický dohled na uvedených zájezdech.

Personál turistické agentury Archa bláznů by tvořili dva profesionálové a tři lidé se zkušeností, neboli peeři. Agentura bude mít sídlo v malé kanceláři v centru Prahy, která bude vybavena klasickým počítačovým zařízením a nábytkem atd. I když cílem našeho konání bude snížit cenu za plánované zájezdy na minimum, přesto je zřejmé, že bez finanční pomoci odjinud to bude pro invalidní občany naprosto nedostupné. Budeme se snažit sehnat individuální sponzory, ale jakákoliv jiná finanční pomoc je vítána.

Náš tým

MUDr. Martin Jarolímek

psychiatr

martin.jarolimek@gmail.com
+420 777 937 901

Tereza Krausová

zdravotní sestra s psychiatrickou erudicí

Radim Szkandera

sociální pracovník

Kontakt

Jak nás kontaktovat

Nejjednodušší je kontaktovat přímo MUDr. Martina Jarolímka

Telefoní číslo: 777 937 901
Email: martin.jarolimek@gmail.com

+420 737 907 696

Jak se k nám dostanete?

Nejpohodlněji se do obce Mšené-lázně, Ředhošť, dostanete autem. Vzdálenost je pouhých cca 50 km od Prahy. 

Budete-li chtít zvolit autobus, dostaňte se nejdříve do Loun, či Roudnice nad Labem a odtud vezměte autobus číslo 687 až na zastávku a od té pěšky pouhých 9 minut až do cílového objektu Ředhošť 164. 

Recovery net s.r.o.
Ředhošť 164
411 20 Mšené-lázně

S kým spolupracujeme

Veškeré služby Recoverynet jsou nadregionální, ačkoliv se jedná o typ CDZ. Spolupráci navazujeme se všemi lůžkovými i ambulantními psychiatrickými zařízeními včetně spádové psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice.

V rámci neziskového sektoru rozvíjíme čilou spolupráci se spolkem Dobré místo, Vida, Fokus Labe, Nová Sympathea a dalšími patřičními organizacemi. V rámci obce Mšené-lázně, Ředhošť, kooperujeme s místní správou.